Ondernemers

Waardevol voor bedrijf

Incidenten

Het tijdstip van een brand is niet te voorspellen, zo kan het dus ook voorkomen dat overdag tijdens werktijd bij je eigen werkgever het alarm op de pager gaat. Het zou dan ook van grote meerwaarde zijn wanneer jouw werkgever toestemming geeft om tijdens werktijd uit te rukken voor incidenten. Met de medewerking van jouw werkgever kan de brandweer ook overdag invulling geven aan de maatschappelijke taak om mensen, bedrijven en instellingen te beschermen bij brand en hulp te bieden waar nodig.

 

Voordelen voor je werkgever

Dat jij brandweervrijwilliger bent heeft ook vele voordelen voor jouw werkgever. Als opgeleid brandweerman bent jij namelijk een gecertificeerd BHV-er die zeer waardevol kan zijn in het bedrijf waar jij werkt. Tevens is het natuurlijk heel handig dat iemand bij de brandweer de bedrijfsprocessen kent. Wanneer er onverhoopt een incident gebeurd kan dit van pas komen bij de hulpverlening.

Maatschappelijk

Arbeidstijden wetgeving

Bij iedere medewerker, waar je ook werkt in Nederland, wordt rekening gehouden met de regels over arbeids- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet (ATW). Het is belangrijk om te weten dat de werkzaamheden die jij verricht als brandweervrijwilliger ook als arbeidstijd aangemerkt wordt. Doorgaans zal dit geen invloed hebben op de bedrijfsvoering van je werkgever. De brandweer streeft er naar de werkzaamheden voor de brandweer zo in te richten, dat je werkgever zo min mogelijk geconfronteerd wordt met deze regelgeving.

 

Verzekering voor werkgever

Een ongeval zit in een klein hoekje en het kan voorkomen dat jij een ongeval krijgt bij de brandweer waardoor je misschien tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. Dit raakt jouw werkgever omdat jij dan niet werkzaamheden kan verrichten voor hem of haar. Brandweer Limburg-Noord heeft een verzekering afgesloten die hiervoor voorzieningen biedt.

Ondernemers

Contact

Wij als brandweer vinden het belangrijk om contacten te onderhouden met de werkgevers van onze brandweervrijwilligers. Mochten werkgevers vragen hebben over het vrijwilligersschap van hun medewerkers zijn wij natuurlijk altijd bereid om in gesprek te gaan.

 

Belangrijke rol van ondernemers

Het leveren van brandweerzorg is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Zonder brandweervrijwilligers, hun gezinnen en ondernemers die ook flexibel zijn in het incidenteel beschikbaar stellen van hun personeel bestaat er geen brandweerzorg zoals we die vandaag kennen. Peter Bloemers van brandweer Belfeld legt in een TEDx talk uit hoe we tegen brandbestrijding aan kijken vanaf het moment dat we branden nog deden blussen met emmers water. En ook hoe belangrijk de taak van de ondernemer hierin is geweest.